ГОЛОВНА

10-2.jpg

Електронний навчально-методичний посібник призначений для ознайомлення викладачів і здобувачів освіти з основами енергозбереження, яке спрямоване на раціональне використання й економне витрачання первинної та перетвореної енергії і природних енергетичних ресурсів, використанням нормативної, довідникової та навчальної літератури, сучасними методами пошуку інформації.

Посібник можливо використовувати під час опанування нового матеріалу, повторення, закріплення, підготовки до тестів, контрольних робіт та самостійної роботи здобувачів освіти при очному та дистанційному вивчені дисципліни.

Представлена робота призначена для використання в закладах фахової передвищої освіти спеціальності 141 “Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка”